Trình tạo số điện thoại Hồng Kông ngẫu nhiên trực tuyến

Tạo số điện thoại giả Hồng Kông(HK) ngẫu nhiên trực tuyến với số lượng lớn, tối đa 100.000 số mỗi lần.

Loading...

Trình tạo số điện thoại Hồng Kông là gì?

Trình tạo số điện thoại Hồng Kông cho phép bạn tạo hàng loạt số ngẫu nhiên phù hợp với định dạng số điện thoại Hồng Kông. Trình tạo sẽ tạo ngẫu nhiên các số điện thoại dựa trên quy tắc và mã quay số quốc tế của Hồng Kông.

Bạn có thể tạo tối đa 100,000 số điện thoại Hồng Kông mỗi lần và tùy chỉnh tiền tố và hậu tố của số để dễ dàng tạo số điện thoại cá nhân hóa hàng loạt.

Quy tắc cho số điện thoại ở Hồng Kông là gì?

Ở Hồng Kông, số điện thoại thường có 8 chữ số. Định dạng hiển thị của số điện thoại thường là xxxx xxxx, với các tiền tố phổ biến bao gồm 5,6,7,8,9.

Mã quay số quốc tế của Hồng Kông là 852. Khi thực hiện cuộc gọi quốc tế đến quốc gia này, bạn cần thêm mã quốc gia trước số. Định dạng số đầy đủ là: +852 xxxx xxxx.