เครื่องสร้างหมายเลขโทรศัพท์ ฮ่องกง แบบสุ่มออนไลน์

สร้างหมายเลขโทรศัพท์ปลอม ฮ่องกง(HK) แบบสุ่มออนไลน์ได้จำนวนมาก สูงสุดครั้งละ 100,000 หมายเลข

Loading...

เครื่องสร้างหมายเลขโทรศัพท์ ฮ่องกง คืออะไร?

ตัวสร้างหมายเลขโทรศัพท์ ฮ่องกง ช่วยให้คุณสร้างหมายเลขสุ่มจำนวนมากที่สอดคล้องกับรูปแบบหมายเลขโทรศัพท์ ฮ่องกง โดยตัวสร้างจะสร้างหมายเลขโทรศัพท์ตามกฎและรหัสโทรระหว่างประเทศของ ฮ่องกง แบบสุ่ม

คุณสามารถสร้างหมายเลขโทรศัพท์ ฮ่องกง ได้สูงสุด 100,000 หมายเลขในครั้งเดียว และปรับแต่งคำนำหน้าและคำต่อท้ายของหมายเลขเพื่อสร้างหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะตัวในปริมาณมากได้อย่างง่ายดาย

กฎสำหรับหมายเลขโทรศัพท์ใน ฮ่องกง คืออะไร?

ในฮ่องกง หมายเลขโทรศัพท์มักจะมีความยาว 8 หลัก รูปแบบการแสดงผลของหมายเลขโทรศัพท์โดยทั่วไปคือ xxxx xxxx โดยมีคำนำหน้าทั่วไป ได้แก่ 5,6,7,8,9

รหัสโทรต่างประเทศของ ฮ่องกง คือ 852 หากโทรทางไกลระหว่างประเทศไปยังประเทศนี้คุณต้องเพิ่มรหัสประเทศก่อนหมายเลข รูปแบบหมายเลขที่สมบูรณ์คือ: +852 xxxx xxxx