Trình tạo số điện thoại Cabo Verde ngẫu nhiên trực tuyến

Tạo số điện thoại giả Cabo Verde(CV) ngẫu nhiên trực tuyến với số lượng lớn, tối đa 100.000 số mỗi lần.

Loading...

Trình tạo số điện thoại Cabo Verde là gì?

Trình tạo số điện thoại Cabo Verde cho phép bạn tạo hàng loạt số ngẫu nhiên phù hợp với định dạng số điện thoại Cabo Verde. Trình tạo sẽ tạo ngẫu nhiên các số điện thoại dựa trên quy tắc và mã quay số quốc tế của Cabo Verde.

Bạn có thể tạo tối đa 100,000 số điện thoại Cabo Verde mỗi lần và tùy chỉnh tiền tố và hậu tố của số để dễ dàng tạo số điện thoại cá nhân hóa hàng loạt.

Quy tắc cho số điện thoại ở Cabo Verde là gì?

Ở Cabo Verde, số điện thoại thường có 7 chữ số. Định dạng hiển thị của số điện thoại thường là xxx xxxx, với các tiền tố phổ biến bao gồm 9.

Mã quay số quốc tế của Cabo Verde là 238. Khi thực hiện cuộc gọi quốc tế đến quốc gia này, bạn cần thêm mã quốc gia trước số. Định dạng số đầy đủ là: +238 xxx xxxx.