Trình tạo số điện thoại Trung Quốc ngẫu nhiên trực tuyến

Tạo số điện thoại giả Trung Quốc(CN) ngẫu nhiên trực tuyến với số lượng lớn, tối đa 100.000 số mỗi lần.

Loading...

Trình tạo số điện thoại Trung Quốc là gì?

Trình tạo số điện thoại Trung Quốc cho phép bạn tạo hàng loạt số ngẫu nhiên phù hợp với định dạng số điện thoại Trung Quốc. Trình tạo sẽ tạo ngẫu nhiên các số điện thoại dựa trên quy tắc và mã quay số quốc tế của Trung Quốc.

Bạn có thể tạo tối đa 100,000 số điện thoại Trung Quốc mỗi lần và tùy chỉnh tiền tố và hậu tố của số để dễ dàng tạo số điện thoại cá nhân hóa hàng loạt.

Quy tắc cho số điện thoại ở Trung Quốc là gì?

Ở Trung Quốc, số điện thoại thường có 11 chữ số. Định dạng hiển thị của số điện thoại thường là xxx xxxx xxxx, với các tiền tố phổ biến bao gồm 130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,165,166,167,170,171,172,173,174,175,176,177,178,179,180,181,182,183,184,185,186,187,188,189,190,191,192,193,195,196,197,198,199.

Mã quay số quốc tế của Trung Quốc là 86. Khi thực hiện cuộc gọi quốc tế đến quốc gia này, bạn cần thêm mã quốc gia trước số. Định dạng số đầy đủ là: +86 xxx xxxx xxxx.

Câu Hỏi Thường Gặp

Các số điện thoại được tạo ra bởi bộ tạo có thực không?

Các số điện thoại được tạo ra bởi máy tạo là ngẫu nhiên và không thật sự. Chúng chỉ dành cho mục đích kiểm tra và mô phỏng và không dành cho việc giao tiếp thực tế.

Mỗi lần tối đa có thể tạo bao nhiêu số điện thoại?

Mỗi lần có thể tạo tối đa 100,000 số điện thoại.

Các số điện thoại được tạo ra có bị lặp lại không?

Mỗi số điện thoại được tạo ra là duy nhất, nhưng có thể xuất hiện trùng lặp khi tổng hợp nhiều lần tạo.

Các số này có thể được sử dụng để gửi tin nhắn văn bản hoặc thực hiện cuộc gọi điện không?

Các số được tạo ra bởi máy tạo số điện thoại là hoàn toàn ngẫu nhiên. Các số này chỉ là các chữ số và không thể được sử dụng cho bất kỳ mục đích giao tiếp nào như thực hiện cuộc gọi điện thoại hoặc gửi và nhận tin nhắn.

Có phải máy tạo này miễn phí sử dụng không?

Vâng, hiện tại bộ tạo có thể được sử dụng miễn phí, nhưng trong tương lai, nếu cần phải tạo số điện thoại theo quy mô lớn, có thể cần đăng ký hoặc thanh toán.