Trình tạo số điện thoại Canada ngẫu nhiên trực tuyến

Tạo số điện thoại giả Canada(CA) ngẫu nhiên trực tuyến với số lượng lớn, tối đa 100.000 số mỗi lần.

Loading...

Trình tạo số điện thoại Canada là gì?

Trình tạo số điện thoại Canada cho phép bạn tạo hàng loạt số ngẫu nhiên phù hợp với định dạng số điện thoại Canada. Trình tạo sẽ tạo ngẫu nhiên các số điện thoại dựa trên quy tắc và mã quay số quốc tế của Canada.

Bạn có thể tạo tối đa 100,000 số điện thoại Canada mỗi lần và tùy chỉnh tiền tố và hậu tố của số để dễ dàng tạo số điện thoại cá nhân hóa hàng loạt.

Quy tắc cho số điện thoại ở Canada là gì?

Ở Canada, số điện thoại thường có 10 chữ số. Định dạng hiển thị của số điện thoại thường là xxx xxx xxxx, với các tiền tố phổ biến bao gồm 204,226,236,249,250,289,306,343,365,403,416,418,431,437,438,450,506,514,519,579,581,587,604,613,639,647,705,709,778,780,819,867,873,902.

Mã quay số quốc tế của Canada là 1. Khi thực hiện cuộc gọi quốc tế đến quốc gia này, bạn cần thêm mã quốc gia trước số. Định dạng số đầy đủ là: +1 xxx xxx xxxx.